Een park met een sterke woningmix en activiteiten voor diverse doelgroepen

WIJPark
Schiedam, Nederland

Met 132 woningen, een activiteitenhart voor alle doelgroepen en allerlei ruimtes voor ontmoeting maken we in een kwetsbare wijk een park waar de gebouwen te gast zijn.

Klant: BEMOG Projektontwikkeling
Jaar: 2020 – heden
Partner: Kickstad, Van Delft Infra, idverde, M3E, H4D, Hazenberg , Deltares, BIM4ALL
Status: In ontwikkeling
Type: Stedenbouwkundigplan, inrichtingsplan
Locatie: Nieuwland, Schiedam
Programma: 141 woningen, 270 m² maatschappelijk programma
Stedenbouw: ECHO urban design
Landschapsarchitectuur: ECHO urban design
Architectuur: KOW Architecten
Our resonance

Het herontwerpen van bestaande sociale kwaliteiten

We hebben de woningen verdeeld over 5 blokken; een doorvertaling van de omliggende architectuur waarbij natuurinclusiviteit en houtbouw van belang zijn. Het parkeren gebeurt verdiept onder de blokken waardoor het landschap alle ruimte krijgt en klimt over de parkeergarage. Hierdoor ontstaat er enerzijds een goed doorwaadbaar gebied en anderzijds worden de scheidingen tussen openbaar en privé helder gemaakt. In het park krijgen verschillende doelgroepen een eigen plek rondom de bebouwing, zoals; een speeltuin, een sportveld, een voedseltuin en een wadi. De plek vormt het hart van de wijk Nieuwland.  

Meer weten over dit project?

Margot vertelt je er graag over.