Swanla Driehoek

  • Suburbaan
  • Urban Design
  • Urban Management
Zuidplas

Hoe kunnen we een nieuwe woonwijk zo goed mogelijk integreren met een groene omgeving? De groene wijk, grotendeels uitgevoerd in hout, nodigt uit tot een andere manier van samenleven, waarbij de groene buitenruimte de ontmoeting tussen bewoners stimuleert en natuur tot aan de woning wordt gebracht.

Klant: Synchroon
Jaar: 2019 – heden
Partner: Gemeente Zuidplas, WaalPartners & Parallel
Status: In ontwikkeling
Type: Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan & visie
Locatie: Zevenhuizen, Zuidplas
Oppervlakte: 31.200 m2 BVO
Programma: 212 woningen (123 grondgebonden woningen, 89 appartementen)
Stedenbouw: ECHO Urban Design
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: Architectuur Maken

Historie

Onze inspiratie vinden we in het landelijke karakter van de omgeving. De polderbosjes, bomenlanen, lange sloten met groene oevers en een diversiteit aan kruiden en grassen. Samen met Architectuur Maken is gezocht naar een zachte overgang tussen landschap en de woningen, waarbij de tuinen en gebouwen onderdeel vormen van het doorlopende groene beeld van de wijk.

De positie van de woonwijk op de rand van Zevenhuizen

Een nieuwe dorpsrand

De noordelijke dorpsrand Zevenhuizen in de Zuidplaspolder krijgt door ons plan een aantrekkelijk aanzicht en maakt een zachte overgang naar de open polder. De wijk opent zich naar het omliggende landschap met een centraal, wigvormig openbaar park dat ruimte biedt voor sporten en spelen. De woonbuurten en sportvelden liggen hier als kamers omheen. Het gebied, ooit bedoeld als uitbreiding locatie voor kassen, krijgt met de woningbouw en het openbare groen een kwaliteitsimpuls waarvan heel Zevenhuizen zal profiteren.

De landschappelijke randen

De lijnen van de droogmakerij

Kleinschalige buurten als groene kamers

Centraal park als verbinder

Schets van het openbare park en de verandawoningen
Het openbare park ligt als een groene wig tussen de woningen

Wonen in Woud

De 212 woningen kennen een mix van verschillende typologieën geïnspireerd door de directe omgeving en ontsloten vanuit het landschappelijke park. Het eerste deelplan is Woud met 29 houtbouwwoningen.

Samen met Synchroon is gezocht naar een concept waarbij alle woningen profiteren van het groen. Ze staan daarom met de voordeuren naar de verschillende landschappelijke identiteiten. De woningen aan de parkscheg bijvoorbeeld hebben een veranda aan de voorkant die direct contact maakt met het openbare groen.

In het landschap is variatie gezocht in verschillende identiteiten. Door te werken met lokale soorten wordt in het park voorgebouwd op de kwaliteiten uit de omgeving. Natuurlijke oevers en dichtere bossages dragen bij aan de ecologische waarde in het groengebied. Verharding wordt minimaal toegepast. Door het hele gebied loopt De Slinger, een route van ‘shared space’ dat het sportpark met het dorp verbindt. Informele slenterpaden lopen tussen het groen door naar de buurt. Dichterbij de woningen liggen een informeel erf en een buurttuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen veilig kunnen spelen.

Inrichtingsplan openbare ruimte

Landschap glooiend

Door lichte hoogteverschillen aan te brengen ontstaat er een diverse parkbeeld

Landschap open

Op de open plekken tussen de bomen is de ruimte voor spelen en elkaar informeel te ontmoeten

Toegankelijke oevers

Op een enkele plekken is er de mogelijkheid om het water te bereiken voor te spelen en te zonnen

Natuurlijke oever

De andere oevers zijn zo natuurlijk mogelijk ingericht met een ruimte voor dichtere oeverbeplanting

De Slinger

De centrale route door het park is een identiteitsdrager tot het gehele gebied

De Slenterpaden

Informele routes door het graslandschap aan te geven waar bewoners en wandelaars elkaar kruisen

De gezamenlijke plantborder

Tussen de woningen zijn er borders met opstaande banden. Deze kunnen door de bewoners zelf worden ingericht

De parkrand

Het groen kruipt via de woningen omhoog voor een zo groen mogelijk parkbeeld

Rijwoningen begeleiden de landschappelijke lijnen
De poldernatuur als beleving en als plek om in te spelen
In de woonbuurt is een diversiteit van typologieën te vinden: rijwoningen, appartementen, twee-onder- een-kapwoningen en enkele vrijstaande woningen

Meer weten over dit project?

Abel vertelt je er graag over.