Swanla Driehoek

  • Ontwerp
  • Proces
  • Suburbaan
Zuidplas

Een dorpsuitbreiding met  212 woningen in een mix van verschillende woningtypen geïnspireerd door de directe omgeving: de bestaande dorpsrand, de kassenbouw en het open landschap. Tennisvereniging, voetbalvereniging en bmx parcour worden ontsloten vanuit het landschappelijke park.

Klant: Synchroon
Jaar: 2019 – heden
Partner: Gemeente Zuidplas, WaalPartners, AenF Visuals
Status: In ontwikkeling
Type: Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan
Locatie: Zevenhuizen, Zuidplas
Programma: 212 woningen, voetbal- en tennisvelden en toekomstige sporthal
Stedenbouw: ECHO Urban Design
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: Architectuur Maken

De integratie van het sportpark en de woonwijk tot één plan.

We integreren de wijk en sportfaciliteiten door een parkscheg die zich verwijdt. Hierdoor is de scheg in de wijk intiem en bedient het de omliggende woningen. Op de grens van de wijk en sportfaciliteiten is de scheg breed waardoor het een openbaar karakter krijgt en het de sportvoorzieningen ten dienst staat. We creëren hiermee een gezamenlijk leven in het grote parkdeel en een afstand tussen woningen en sportpark. De voorkanten van de woningen zijn gericht naar de vier kwalitatieve buitenruimtes en de achtertuinen grenzen aan de woonstraten die een functioneel karakter krijgen ten behoeve van de auto-ontsluiting en het parkeren; auto’s uit het zicht en landschap als verbindende laag in het plan.

Meer weten over dit project?

Abel vertelt je er graag over.