Den Haag 2050

  • Stad
  • Urban Management
Den Haag

Door ontwerpend onderzoek geven we handvaten aan de ambities voor het Den Haag van 2050. Een stad die sturing moet geven aan de opgaven en ambities voor de toekomst en daarbij de inwoners van de stad betrekt.

Klant: Gemeente Den Haag
Jaar: 2021 – heden
Partner: Witteveen & Bos, Rho Adviseurs, Depart
Status: In uitvoering
This image has an empty alt attribute; its file name is DEH_alternatief_regionaal-1-1800x1110.jpg

Daarnaast maakten we stedelijke kaarten waarin het beleid wordt weergegeven en we diverse toekomstrichtingen konden onderzoeken. Dit ontwerpend onderzoek geeft de gemeenten handvatten om de groei van de stad en het ruimte bieden aan transitieopgaven hand in hand te laten gaten met een kwaliteitsimpuls. Door wonen, welzijn, economische vitaliteit, klimaatadaptatie, vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid in samenhang te bekijken, ontstaat er letterlijk ruimte in de stad. We toetsen hiermee de gewenste toekomst en zetten we de OER in om de effecten van de ontwikkelrichtingen te meten.

Participatie

We hebben de staat van de stad en de zes ambities interactief per buurt inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Door de complexiteit van de opgaven inzichtelijk en behapbaar te maken konden we de burger betrekken en werden de effecten van ingrepen op opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, bodemdaling, bevolkingsgroei, etc. bespreekbaar. Burgers konden op deze wijze hun mening geven over de toekomst van de stad en tegelijkertijd ook ervaren wat de keuze voor effecten met zich meebracht. Op deze wijze worden afwegingen, aanbevelingen, en wensen voor de toekomst op een toegankelijke manier kenbaar gemaakt.

Meer weten over dit project?

Abel vertelt je er graag over.