Parkweg-midden

  • Naoorloge tuinstad
  • Urban Design
Schiedam

Een ‘Wederopbouw’ buurt 2.0 met een programma van 238 woningen, waarvan 60% sociaal. De nieuwe woningen zijn volledig gasloos en zorgen ervoor dat de sociale bewoners weer een hedendaags, betaalbaar wooncomfort hebben. Door de centrale groene tussenruimtes stimuleren we ontmoeting en kan de buurt weer een hechte gemeenschap worden. Een buurt die de bewoner in zijn/haar kracht zet.

Klant: Van Wijnen
Jaar: 2019 – 2021
Partner: Gemeente Schiedam, Woonplus, Antea Group, Conversation Next, Zichtbaar
Status: Opgeleverd
Type: Stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan
Locatie: Schiedam
Programma: 238 woningen
Stedenbouw: ECHO Urban Design
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: Venster Architekten

Een hoogwaardig, toekomstbestendige wijk

We maakten een buurt die te kampen heeft met problemen van fysieke en sociale aard een hoge woningdichtheid wordt gehaald, maar er toch een intiem buurtje ontstaat; betaalbaar, veilig en sociaal. Langs de buitenkanten staan de appartementen, terwijl in het hart de rijwoningen met tuin staan. Deze woningen staan rondom een fijnmazig groennetwerk, dat als twee assen kruizen alle blokken verbindt. Rondom de grootste groenruimtes staan rijwoningen met hun voorzijden richting het groen. Hierdoor is er veel toezicht op het groen en worden de centrale groen plekken echte ontmoetingsplekken. Door behoud van bestaande bomen is het groen direct volwassen. Alle inrichting is volledig klimaatadaptief.

Meer weten over dit project?

Nora Kooijmans vertelt je er graag over.