Gaswerkareal

  • Industrieel erfgoed
  • Urban Design
Bern | Zwitserland

De transformatie van een voormalig gasfabriekterrein naar een open ruimte voor mensen die willen wonen, ondernemen, experimenteren, sporten en ontspannen.

Klant: Bern stad
Jaar: 2021
Status: Prijsvraag (prijswinnaar)
Type: Stedenbouwkundig plan, landschappelijk plan
Locatie: Bern, Zwitserland
Oppervlakte: 79.402 m2
Programma: Openbare ruimte, wonen, sport, horeca, kantoor, culturele voorzieningen
Stedenbouw: ECHO Urban Design, Mulder Zonderland
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: Mulder Zonderland

Het samenspel van natuur, industrie en stedelijke cultuur

Het ontwerp is geïnspireerd op de geschiedenis van de organische groei, planopzet en gebouwvormen van de oude gasfabriek. Het gebied kent een spectaculair contrast tussen robuuste gebouwen en een weelderige, natuurlijk rivierbiotoop. Het ontwerp is gericht op het herstellen van de verbinding tussen de binnenstad en de rivieroevers van de Aare. Hierdoor wordt het gebied gevormd tot een herkenbaar, karaktervol en uniek geheel.

Sociale diversiteit, veiligheid en inclusiviteit

In het ontwerp typeren we de leefomgevingen met een eigen manier van thuiskomen, een eigen sociale interactie en verschillende mogelijkheden tot het toe-eigenen van de buitenruimte. We stimuleren met het ontwerp de sociale interactie, trekken diverse doelgroepen en bevorderen sociale diversiteit, veiligheid en inclusiviteit. We openen de deuren voor ondernemerschap, initiatieven en innovatieve industrie.

Stedelijk wonen en voorzieningen

Hier woont en verblijft de moderne stadsbewoner, met uitzicht over het hele gebied en op loopafstand van een integrale mobiliteitshub, stedelijke voorzieningen en een aantrekkelijke culturele, creatieve maakwereld, waar van alles te doen is op het gebied van sport, uitgaan, recreëren en cultuur.

Creativiteit, maken en experimenteren

Dit gebied kent een open en publiek karakter. Zowel mensen uit het gebied als daarbuiten voelen zich hier welkom. Een spannend spel aan gebouwen, sport, horeca, atelier ruimte, een biomarkt, pleintjes en straatjes zorgt voor energie en creativiteit.

Wonen, leren en sporten

Het hart van het plan is auto- en geluidsluw met een veilig binnengebied, een sterke woonkwaliteit en een kindvriendelijke en groene inrichting. Families, ouderen en jongeren wonen hier direct aan de straat en de inrichting van de buitenruimte stimuleert om buiten te leven en de buitenruimte collectief te gebruiken.

Leisure en cultuur

Deze centrale ontmoetingsplek kent een aantrekkingskracht op stadsschaal en wordt verrijkt met een filmhuis, een jeugdherberg, een cultuurhuis en atelierruimte. De buitenruimte is flexibel inzetbaar voor evenementen, markten, bijeenkomsten, etc. De motor van het gebied.

Ecologisch wonen, natuur en ontspanning

Het exclusieve (collectieve) woonmilieu kent een sterke relatie met de natuur. De ontsnapping aan de stad en ontspanning in de natuur. De collectieve ruimten en grote natuurspeelplaats biedt ruimte voor bewoners, passanten, kinderen en ouderen.

Meer weten over dit project?

Lieke vertelt je er graag over.