Gooiseweg

  • Stad
  • Urban Design
Amsterdam

Een ontwerpend onderzoek in het kader van de Omgevingsvisie Amsterdam naar het verdichten en verbeteren van de zone langs de 6 km lange Gooiseweg in Amsterdam Oost en Zuidoost. We betrokken hierin de huidige bewoners en faciliteren een leefbare en toekomstbestendige stad. De concreet voorgestelde principes zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Amsterdam.

Klant: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2020
Partner: Bura Urbanism, Stichting Moving Arts Project, Het Lege Atelier
Status: Initiatief visievorming
Type: Gebiedsvisie
Locatie: Amsterdam Oost en Zuidoost
Programma: 130 ha stedelijk landschap
Stedenbouw: ECHO Urban Design

De transformatie van een 130 hectare infrastructureel landschap naar een toekomstbestendig, stedelijk landschap

Voor het ontwerp betrokken we de bewoners van de omliggende buurten. In opdracht van ECHO trok lokaal cultureel ondernemer Dennie Armelita de wijk in en sprak met de huidige bewoners over de openbare ruimte in de wijken. De verhalen en behoeften van de mensen zorgden voor de mogelijke thematieken en invullingen.

Een betekenisvol landschap met ruimte voor sociale interactie

We ontkoppelen de snelweg (A10) met de Gooiseweg om het autoverkeer tot een minimum te beperken en creëren hiermee ruimte om binnen de stad te spelen, te werken, met ruimte voor sociale interactie. We variëren met brede en kleine ruimtes waardoor er een mooie afwisseling ontstaat en die aansluiten op parken en groenstructuren. Ook reageren we hiermee op de aangrenzende bestaande woonwijk en geven de wijken een nieuw gezicht. In de nieuwe woonwijk vormt de Gooiseweg geen barriere meer, maar is het juist het verbindende park gevuld met stedelijke functies en duurzame bereikbaarheid. Elke ruimte krijgt een eigen functie die qua uiterlijk en thema aansluit bij de omliggende wijken, ontstaan uit de behoefte van de huidige bewoners. Gecombineerd vormt het een betekenisvol landschap waarin voedselteelt, sport, buitenspelen en circulariteit samenvloeien in een robuuste, groene openbare ruimte.

Details

Van ruimte naar plaats

We optimaliseren het parklandschap door het toevoegen van bijzondere gebouw-typologieën en richten deze naar het park. Het wordt een betekenisvolle plek met ruimte voor recreatie, spel, voedselteelt, ecologie en sport.

Details

Van particulier tot inclusief

Door hekken rondom sportvelden weg te halen en het toevoegen van meer functies creëren we een openbaar toegankelijk stedelijk landschap. We reorganiseren het sportveld en creëren ruimte voor gebouwen met uitzicht op de velden. De velden kunnen ook worden gebruikt voor evenementen, ecologie of wateropslag.

Details

Van gescheiden verkeersnetwerken naar één centrale route

In plaats van de gescheiden verkeersroutes creëren we een grote infrastructuur die naar het stadscentrum leidt. Een snelle en levendige verbinding met de multifunctionele stadsstraat. We ontkoppelen de snelweg (A10) met de Gooiseweg om het autoverkeer tot een minimum te beperken. Zo stimuleren we automobilisten over te stappen op een ander vervoersmiddel.

Van gescheiden netwerken naar een centrale route

Van gesloten terreinen naar een inclusief landschap

Van betekenisloze ruimtes naar waardevolle plekken

Meer weten over dit project?

Abel vertelt je er graag over.