Folkert Elsingalaan

  • Tuinstad
  • Urban Design
Rotterdam

Met 250 nieuwe woningen gericht naar een openbaar sportveld maken we een plek waar de buurt en omliggende scholen kunnen sporten. Met de aanliggende assen verbinden we de verschillende fysieke werelden en maken we plek voor ontmoeting vanuit allerlei aanleidingen. Met deze ontwikkeling wordt de ruimte voor interactie vergroot.

Klant: HD Groep
Jaar: 2018 – heden
Partner: Gemeente Rotterdam
Status: In ontwikkeling
Type: Gebiedsvisie, stedenbouwkundigplan, inrichtingsplan
Locatie: Lage Land, Rotterdam
Programma: 240 woningen, boksschool en skischool, sportterrein en openbare ruimte
Stedenbouw: ECHO Urban Design
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: HD Architecten, BuroSALT, De Zwarte Hond

Van visie tot implementatie

Door eerste een gebiedsvisie op te stellen en daarmee de scope van de opgave groter te zien dan enkel vervanging van een kantoor, kwamen er wijkbrede opgaven naar boven die we in dit gebied integraal konden ondervangen. Zo werden meer sleets geraakte objecten en functies meegenomen in de overweging, waardoor we een stevige impuls konden geven die werkelijk een bijdrage leverde aan de upgrade van het hart van het Lage Land. Daarna ontwierpen we een stedenbouwkundig blok dat een doorontwikkeling is van de oorspronkelijke stempels. Een half open blok dat deels verhoogd ligt en een binnentuin maken een rijkere overgangszone tussen openbaar en privé, waardoor de ruimte voor interactie sterk wordt vergroot. Het hart van 24/7 kan worden bedreven.

Wil je meer weten over dit project?

Margot vertelt je er graag over.