ECHO of the forest

  • Stad
  • Urban Design
  • Urban Management
Kaarina | Finland

Kaarina is een middelgrote stad in Finland, die deel uitmaakt van de Turku-agglomeratie in het oosten van het land. Kaarina heeft duurzame ambities en wil het auto infrastructuur  afwaarderen en gedeeltelijk verplaatsen, terwijl de bevolkingsgroei binnen de stadsgrenzen wordt gefaciliteerd en verdere suburbane uitbreiding wordt voorkomen. Het huidige centrum van Kaarina is een uitgestrekt en autogericht gebied waar zich een bibliotheek, het gemeentehuis, verschillende supermarkten en appartementen bevinden. Het doel is om dit centrum om te vormen tot een toekomstgericht, levendig, sociaal en ecologisch bewust stadscentrum.

Klant: Gemeente Kaarina
Jaar: 2023
Partner: Raivio Bumann, Finch buildings & Planetary Architecture
Status: Prijsvraag
Locatie: Kaarina | Finland
Stedenbouw: ECHO Urban Design | Raivio Bumann
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: ECHO Urban Design

Verbondenheid

Sociaal verbonden

Het concept voor het nieuwe stadscentrum van Kaarina bestaat uit sociaal-ecologische en stedelijke waarden. Centraal hierin staat het sociale netwerk van goed ontworpen openbare ruimten voor voetgangers en fietsers, die verschillende nieuwe en bestaande locaties en pleinen met elkaar verweven en identiteit geven aan het plan. Deze ruimten op menselijke schaal zorgen voor oriëntatie en herkenning. Dit raamwerk van buitenruimte sluit direct aan op een nieuw geplande lightrail aan de zuidkant van het plan en de voorgestelde parkeerknooppunten aan de noordkant.

Bosbiotoop

De dichte gemengde bossen aan de zuid- en noordkant van het centrum van Kaarina en andere groene gebieden rondom Kaarina krijgen meer adem- en leefruimte. Het uitgangspunt van het stedelijk concept gebaseerd op de schaal van bomen zijn grootschalige natuurlijke bosgebieden. De echte verbinding tussen stedelijke structuur en natuur creëert een aangename, gezonde, belevingsvolle en waardevolle leefomgeving voor zowel mensen als verschillende diersoorten. De gelaagde stedelijke natuur creëert een continu ondersteunend ecosysteem tussen de bossen van Kaarina en beschutte routes voor dieren.

Stedelijk dorp

Een vrij gestructureerde morfologie van bestaande en nieuwe gebouwen zal mensen altijd inspireren om rond te lopen en de locatie te verkennen. Een mix van (half) gesloten bouwblokken, losse gebouwen in de bosbiotoop en belangrijke openbare gebouwen zal een flexibele structuur vormen voor de toekomst van Kaarina. Architectuur op menselijke schaal, waarbij gebouwen rond de bomen dansen, zal mensen met de natuur verbinden.

Koolstofarme stedelijke constructie

Het planmodel voor koolstofarme stedelijke constructie is ambitieus maar haalbaar. Het concept schept een kader voor een goed en duurzaam stedelijk leven door concrete oplossingen te bieden op het gebied van wonen, ondernemen, verplaatsen en stedelijke cultuur. Gefaseerde implementatie stelt de regio in staat om aanzienlijke vooruitgang te boeken op weg naar een duurzame stedelijke structuur. In zijn uiteindelijke dimensie zal het plan van Kaarina een toonaangevend internationaal voorbeeld maken van koolstofarme en klimaatverantwoorde steden.

Levendig stadscentrum

Het centrale en meest actieve deel van het centrum van Kaarina is het centrale plein voor het Kaarina-gebouw. Vanaf hier verspreidt de stad zich in verschillende richtingen via een netwerk van natuurlijke en uitnodigende openbare ruimtes en routes. Het plan toont ontmoetingsplekken waar de interactie van gebouwen en openbare ruimte een gemeenschappelijk ecosysteem creëert waar mensen worden uitgenodigd om te leren, te experimenteren, uit te proberen en de stad op een veelzijdige manier te gebruiken. De themapleinen hebben hun eigen functies en sfeer, gecreëerd door hun unieke structuren. Het centrum van Kaarina wordt een uniek stedelijk dorp dat luchtig, groen, gezellig en uitnodigend is. De creatieve lagen van bestaande en nieuwe gebouwen inspireren mensen om te bewegen en de stad te leren kennen, waar architectuur op menselijke schaal en natuur in elkaar overlopen.

Duurzame beweging

De bosstad die zich onder de boomtoppen uitspreidt, wordt verbonden door een gemeenschappelijke stedelijke structuur die bestaat uit routes, samenkomende openbare ruimten, openbare gebouwen en een uitgebreid bewegingsnetwerk dat het openbaar vervoer verbindt met wandel- en fietsroutes. Een sterk netwerk van open openbare ruimten en aangename voetgangersassen creëren een beloopbare stad. De aanleg van de westelijke rondweg zal de verkeersstromen aan de oostkant van Kaarina en omgeving verminderen. De verkeersknooppunten en parkeercentra aan de noordkant van het gebied bieden verbindingen en flexibele parkeerruimte. Het uitgebreide servicenetwerk van openbaar vervoer en het lightrailnetwerk dat Kaarina met Turku verbindt, creëren een centrum voor duurzame mobiliteit in het centrum, en de strategische plaatsing van haltes creëert een natuurlijke looproute door het centrum. Het gebied verbindt nieuwe verbindingen door het gebied op lichtverkeersroutes en op de voetgangersbrug over Uudenmaantie. De appartementen en diensten in het centrum worden beschermd tegen verkeerslawaai met behulp van landschapsarchitectuur en vegetatie die fungeren als geluidsbarrière.

Fasering

In de eerste fase wordt het kader gecreëerd voor het creëren van een gemeenschaps-ecologisch stadscentrum: de hoeveelheid natuur, woningen, openbare en commerciële ruimte en slimme mobiliteitsoplossingen worden vergroot. De eerste fase wordt gebouwd op stadspercelen rond het Kaarina-gebouw, waar individuele gebouwen kunnen worden gesloopt.

In de tweede fase wordt het stadscentrum strategisch uitgebreid met de aanleg van een snelweg en slimme parkeercentra. Tegelijkertijd wordt andere infrastructuur georganiseerd om aan de behoeften van het nieuwe centrum te voldoen. De kavels worden ontwikkeld in samenwerking met de vastgoedeigenaren en de stad als onderdeel van het stadscentrum. De behoefte aan parkeerplaatsen wordt gedekt door de ruimte die de parkeercentra bieden.

In de derde fase breidt de stad zich organisch uit in veel verschillende richtingen en vormt unieke en interessante buurten.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Robbert Jan vertelt je er graag over.