Podcast: Werken in de stad, is daar nog ruimte voor in de toekomst?

Robbert Jan van der Veen in gesprek met Fleur Spijker, wethouder economie van de gemeente Leiden, en ondernemer Sven Bakker over het werk in de stad en de stadsregio.

De ruimtevraag in Leiden en omliggende gebieden is kolossaal als gevolg van een groeiend inwonertal. De benodigde woonruimte wordt steeds vaker gevonden op bedrijventerreinen en concurreert dus met de ruimte voor werken in de stad. Dit is onwenselijk, omdat het een wissel trekt op de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau van de stad. Om beide op peil te houden is er behoefte aan een langetermijnvisie en duidelijkheid over de huidige en toekomstige beschikbare ruimte voor ondernemers.

Dit onderwerp stond centraal in de vierde aflevering van de podcast Economie van Morgen. Aan tafel zitten Fleur Spijker; wethouder Economie, Robbert Jan van der Veen; stedenbouwkundig ontwerper en mede eigenaar bij ECHO Urban Design, en Sven Bakker; ondernemer en voorzitter van de ondernemersvereniging Rooseveltstraat Trekvliet.

“De huidige bedrijventerreinen zie ik steeds meer transformeren naar woongebieden. Ondernemers zien dit proces voor hun ogen gebeuren en dit maakt hen onzeker over de toekomst van hun bedrijf en gebied. Hierdoor vertrekken sommige ondernemers. Andere stellen hun investeringen uit in bijvoorbeeld het verduurzamen van hun pand en omgeving. Dit is een onwenselijke ontwikkeling”, aldus Sven Bakker. Wethouder Fleur Spijker begrijpt de situatie: “Als gemeente werken wij op dit moment samen met Ondernemend Leiden en Bedrijvig Leiden aan een concreet plan. Hierin komen acties te staan zoals het opstellen van een visie per gebied en het aanstellen van een ruimtezoeker die op zoek gaat naar ruimte voor ondernemers. Zo willen we duidelijkheid, zekerheid en toekomstperspectief bieden aan ondernemers en hun medewerkers”.

Volgens Robbert Jan is het opstellen van een langetermijnvisie per gebied essentieel. “Met de visie wordt richting gegeven aan de toekomstige inrichting van een gebied. Denk hierbij aan de hoogte, dubbelfunctie, combinatiemogelijkheden, enzovoorts. Door het langetermijnkarakter wordt er duidelijkheid geboden waardoor er investeringen op gang komen in het verduurzamen van bedrijven, omgeving en de broodnodige energietransitie”.

Sven is voorzichtig positief: “Goed dat er gewerkt wordt aan een visie en dat we dit samen gaan doen.” Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de snelheid, want, gaan de inspanningen van de gemeente ervoor zorgen dat vertrouwen gecreĆ«erd wordt?

Luister naar de podcast en laat je door Robbert Jan van der Veen, Fleur Spijker en Sven Bakker leiden door hun verhaal.