Geselecteerd voor de tweede ronde Kennisregio aan Zee!

Met trots kunnen we vertellen dat we met ECHO Urban Design door zijn naar ronde 2 van de open oproep Kennisregio aan Zee.

Deze regionale samenwerking van de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer daagt ons uit om te verdiepen op de ruimtelijke vraagstukken in de regio voor de lange termijn. Centrale vraag is wat ervoor nodig is om vanuit het netwerk van kennisinstituten de gehele regio te versterken en te verduurzamen.

We beperken ons niet tot de aanwezige kennisinstituten, maar plaatsen kennis in een breder perspectief. Hoe zijn de unieke locatie aan de kust en de landschappen van de Noordzee een versterking van de regio? Wat is de toekomst van onze steden, landschappen, werklocaties en infrastructuur? En hoe kan kennis binnen de regio een sterkere voorwaarde zijn voor het ontwikkelen van een brede welvaart?

Samen met ruimtelijk economen van Rebel Group en een groep experts vanuit TU Delft zullen we in de vervolgfase op diverse onderdelen van de Kennisregio inzoomen en de vraagstukken blootleggen.