Het ministerie van maak riep 100 ontwerpers op!

Trots en optimistisch!

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak! riep honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woning te kort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.

Met dit initiatief past het Ministerie van Maak een aanpak toe die landelijk is, maar toch ook lokaal, met de specifieke situatie van 100 concrete Test Locaties als uitgangspunt. Het is een nationale plankaart zoals die ook eerder bestond, maar nu ingevuld met lokale ontwerpkracht.

ECHO urban design is een van die ontwerpbureaus en zie hier ons resultaat!

OUD GASTEL 2.0, GETEISTERD DOOR HET TOENEMENDE RISICO VAN DE STIJGENDE WATERSPIEGEL, BESCHERMD DOOR EEN ‘SUPERDIJK’.

De locatie, Oud Gastel wordt net als vele dorpen uit de lage landen geteisterd door het toenemende risico van de stijgende waterspiegel in zowel ons achterland als de aan onze kust. In ons ontwerp realiseren wij rondom het dorp geen klassieke dijk, maar een ‘superdijk’. Een dijk waarin wij op de eerste twee lagen distributiecentra en datacentra positioneren (functies die geen daglicht nodig hebben) waardoor we de rest van de ruimte optimaal kunnen gebruiken voor wonen, werken en recreëren. We trekken groen het dorp in vanuit het omliggende landschap via daken, gevels en openbare ruimte en zorgen ervoor dat dit omliggende landschap bereikbaar blijft door een aantal sluizen.

Doordat er sociale en maatschappelijke functies aan deze sluizen liggen, beperken we het aantal dichte gevels en blijft de openbare ruimte levendig. De sluizen kunnen bij hoog water worden gesloten voor een optimale bescherming bij slecht weer en kunnen worden geopend bij laag water voor meer interactie met het omliggende landschap. Op termijn zullen deze sluizen permanent worden gesloten door de stijging van de zeespiegel.

Deze ontwerpoefening heeft binnen ons bureau weer veel optimisme losgemaakt. Als we de opgaven integraal en grootschalig durven aan te vliegen dan kunnen we onze economische kracht die samenhangt met de woningbouwproductie inzetten voor mitigatie van lopende transities, zoals klimaatverandering en verarming van de biodiversiteit. Intensief bouwen zou ecologisch neutraal moeten kunnen, zodat de aarde profiteert van onze investeringen.

Vanavond is de feestelijke opening van de 10e editie van de architectuurtentoonstelling van de Architecture Biennale Rotterdam  waarin alles wordt samengebracht tot de grootste Nederlandse maquette ooit!

Locatie: Ferro, Keileweg 25, Rotterdam
Datum tentoonstelling: 14-10-2022 tot 13-11-2022