Geselecteerd voor het uitwerken van de gebiedsvisie van de gemeente ‘s- Hertogenbosch!

Voor ECHO urban design een interessante opgave waarin we de gebiedsvisie uitwerken in de omgevingsvisie van de gemeente met een focus op de stadswijken binnen de ring.

We staan hier voor een verstedelijkingsopgave waarin thema’s als sociale cohesie, het versterken van de verbinding met de omgeving, het toevoegen van woningen, de energietransitie en circulariteit centraal staan.

Wij kijken ernaar uit om samen met Rho adviseurs, VOIDS urbanism, Gemeente ‘s-Hertogenbosch en alle betrokken inwoners en stakeholders de doelen van de omgevingsvisie concreet te maken voor de wijken!