Happy days in aanbouw.

Wow, so cool! De nieuwe sociaalecologische wereld van Happy Days in Zoetermeer wordt steeds meer zichtbaar! Dit is waar we het voor doen en waar we voor staan, nieuwe menselijke en ecologische leefwerelden scheppen binnen de stedelijke context waar natuur en klimaat leidend is voor de organisatie van het plan en waar een vrijere en meer uitbundige stedenbouwkundige vorm van wonen geënt is op sociaal-ruimtelijke principes voor (lichte) ontmoeting, collectiviteit, sociale veiligheid en sociale activatie.

Door de ontsluiting en het (deel) parkeren rondom het plan in de boskraag te organiseren, ontstaat de mogelijkheid om een plan te ontwikkelen met een ongekend percentage van 53% volle grond, terwijl we een dichtheid van 26 woningen per hectare realiseren. Door de grote hoeveelheid volle grond kunnen we een hoge biodiversiteit ontwikkelen en robuuste en gesloten waterleidingsystemen organiseren met greppels, wadi’s en open waterpartijen. De grote hoeveelheid volle grond zorgt voor de condities om 376 nieuwe bomen te kunnen aanplanten, deze doen ook dienst om het gebied vochtig en schaduwrijk te houden in droge en hete perioden.

We geloven in een sociaalecologische toekomst van stadsontwerp en hierbij is integrale en interdisciplinaire samenwerking cruciaal en doorslaggevend. Wij kijken uit naar de volledige realisatie volgend jaar en zullen het project blijven bezoeken en blijven reflecteren en meten op de behaalde sociaalecologische successen of leerpunten.