ECHO richt Urban Management op.

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland loopt vast. We staan voor een immense opgave met een ongekend grote vraag naar woningen en transitievraagstukken op het vlak van energie, klimaat, circulariteit en mobiliteit. Een stapeling van ambities met elk een eigen ruimteclaim. Tegelijkertijd vertragen we waar we moeten versnellen, omdat we de complexiteit en integraliteit ervan onvoldoende onderkennen en we nog steeds denken zaken volgordelijk te kunnen oplossen. Met de oprichting van ECHO Urban Management bieden we een fris nieuw team met een aanpak, die deze complexiteit en integraliteit juist omarmt, om ruimtelijke opgaven in gezamenlijkheid effectief op te lossen.

ECHO Urban Management is ontstaan vanuit de overtuiging dat ontwerp en proces in gebiedsontwikkelingen hand in hand gaan. ECHO heeft het procesmatig denken en stakeholdermanagement altijd gezien als complementair en versterkend op de creatieve en verbeeldingskracht van het ontwerp. Met een bredere inzet van haar proces- en projectmanagers onder een nieuwe noemer vormen ECHO Urban Design met ECHO Urban Management sinds kort twee hersenhelften met dezelfde bloedgroep: design Denken én design Doen.

Bij ruimtelijke opgaven is het de kunst om per fase steeds de juiste inzet en nadruk van ontwerp en proces te bepalen: alleen met een goede balans kunnen integraliteit en voortgang worden geborgd. Dankzij haar verbindende aanpak is ECHO Urban Management in staat om in de cruciale eerste fasen effectief bij te dragen aan de versnelling van gebiedsontwikkelingen van gemeenten en marktpartijen en daarmee aan die van de ruimtelijke opgaven in Nederland in het algemeen. “ECHO schakelde altijd al moeiteloos tussen proces, strategie en ontwerp. Met dit team van urban managers bieden we opdrachtgevers nu gerichter dan ooit de meerwaarde van een procesmatige aanpak op basis van inhoudelijke kennis.” aldus Koen de Boo, oprichter van ECHO Urban Management.

Het ECHO Urban Management team bestaat uit slimme en gedreven proces- én ontwerpdenkers met ruime projectervaring bij zowel gemeenten als managementadviesbureaus. Met hun brede blik, heldere inzichten, verbindende kwaliteiten en een bulk aan kennis houden ze niet alleen hun opdrachtgevers scherp en stakeholders aangehaakt, maar ook elkaar. Benieuwd, hoe zij ook uw gebiedsontwikkeling kunnen versnellen? Neem voor een nadere kennismaking gerust contact op met Urban Managers Koen, Nora, Floor of Rick.