Coalitie De Esch laat zich inspireren door de stad Antwerpen 

Een unieke samenwerking tussen alle institutionele eigenaren van De Esch, ontwikkelaars en ontwerpers met de intrinsieke motivatie om iets moois te maken van het gebied; dat zo prachtig aan de Maas gelegen een unieke kwaliteit heeft en door de nieuwe oeververbinding een hele andere positie in de stad krijgt. In het consortium delen we o.a. kennis, ervaring en netwerk en trekken we samen op met het Buurtcollectief De Esch om te werken aan een bestendige toekomst.

Vorige week bezochten we de stad Antwerpen om inspiratie op te doen voor De Esch. We bezochten de onbekende Linkeroever van Antwerpen om te zien hoe de stad werkt aan de groei en herontwikkeling van deze naoorlogse uitbreidingswijk. Ook bezochten we Nieuw Zuid, een nieuw groen stedelijk district met stevige dichtheid. Hier kregen we een rondleiding van Ron de Goeij en Sara Kooyman van CONIX RDBM Architects. 

We sloten de dag af in het Groenkwartier en PAKT; een autovrije groene woonwijk die met name wordt gevormd door de formele en historische bebouwing van het oude kazerne terrein, welke is aangevuld met goed ingepaste woonblokken en grondgebonden hofjes. Het naastgelegen PAKT vormt een broedplaats van bedrijvigheid en gezelligheid. Horeca, werkruimten en sportschool zijn driedimensionaal in elkaar verweven. De daken zijn gekroond met een groene dakakker welke verbonden zijn door loopbruggen.

Een dag waarin we elkaar op een andere manier hebben kunnen leren kennen, waarin we ons hebben laten inspireren door de Antwerpse kijk op gebiedsontwikkeling en hebben kunnen genieten van de Belgische cultuur. Samen kwamen we tot de conclusie dat groen verstedelijken kan, dat de Antwerpse bouwkwaliteit hoog is, maar dat de Nederlandse openbare ruimte meer publiek domein is.
We nemen de inspiratie mee in onze gesprekken met bewoners en gemeenten om De Esch met behoud van identiteit en waarden te versterken.

Consortium: Vesteda, Syntrus Achmea R.E.F., Stebru, Kraaijvanger, ERA Contour, Woonstad Rotterdam, Bakkers Hommen, ECHO urban design