ZOHO

  • Industrieel erfgoed
  • Urban Design
  • Urban Management
Rotterdam, NL

Een gefaseerde en organische gebiedsontwikkeling met respect voor het DNA van de buurt en met een gemengd programma waarin we inclusiviteit en ontmoeting stimuleren. In het uitgesproken concept versterken we de bestaande kwaliteiten en koppelen we de groenstructuren. De verbinding met de omliggende buurten wordt hersteld en we creëren een overgang tussen stedelijkheid en prettig wonen. In het plan stapelen we drie leefomgevingen en verweven we deze werelden door bijzondere openbare en collectieve ruimten.

Klant: Leyten, Stebru
Jaar: 2018 – heden
Partner: Workspot, Kickstad, Bouwinvest, Next Urban Mobility, New Horizon, Groos, Short Stay Citizens, Rebel, Boomvanmourik, Vero Digital
Status: In ontwikkeling
Type: Masterplan
Locatie: Agniesebuurt, Rotterdam
Programma: Wonen, supermarkt, maatschappelijk, horeca, co-living hotel, mobiliteitshub
Stedenbouw: ECHO Urban Design
Landschapsarchitectuur: ECHO Urban Design
Architectuur: Orange Arhcitects, More Architecture, MoederscheimMoonen Architects, Studio Nauta

Een gemengde stadsbuurt

Het Zomerhofkwartier ligt ingeklemd tussen het centrum en de Agniesebuurt in Rotterdam. In het afgelopen decennium hebben creatieve bewoners en ondernemers dit gebied met bedrijfsgebouwen getransformeerd tot een levendig werkgebied: ZOHO. Dit bijzondere stuk ‘bijna-binnenstad’ is op-en-top Rotterdams en heeft tegelijkertijd een geheel eigen identiteit, gevormd door eigentijds ondernemerschap, sociale initiatieven en levendige communities.

Leven op verschillende lagen

In het plan worden drie leefomgevingen gestapeld en met elkaar verweven; de LAB-, LAND- en STAD-laag. Op de bestaande industriële makerslaag wordt een opgetild veenlandschap gelegd, met daarop een torenlandschap. Het plan stapelt hiermee niet alleen de verschillende leefwerelden en ambities, maar verweeft deze ook door middel van bijzondere openbare en collectieve ruimten, zoals een overdekt sportveld, een woonkamer, een mobiliteitshub en een publieke tribune.

Lab, Land, Stad

ZOHO Lab; de makersstad

De structuur en de kavelmaten van de bedrijfsgebouwen blijft zoveel mogelijk behouden. De gebouwen hebben een zakelijke wederopbouw-architectuur, waarin beton en staalskelet overheersen, en zijn pandsgewijs tegen elkaar aangebouwd. In de transformatie van de bestaande ZOHO-gebouwen wordt de huidige hoogte van zes tot negen meter gebruikt om ruimte te houden voor experiment in ondernemerschap, maatschappelijke doeleinden en innovatieve woonvormen.

Lab, Land, Stad

ZOHO Land; een verbindend groen daklandschap

Het daklandschap van de ZOHO LAND-laag vormt een klimaat adaptieve buffer waarin piekbuien kunnen worden geabsorbeerd en water wordt geborgen om in droge tijden te irrigeren. Tevens verbindt dit groene daklandschap de verschillende lagen in het plan.

Lab, Land, Stad

ZOHO Stad; een divers woningaanbod

De STAD-laag vormt het decor voor de buurt. De woongebouwen verrijzen als markante stadsblokken boven de LAND-laag. De STAD-laag telt acht verschillende stadsblokken met diverse korrelmaten. Er worden ruime blokken voor koop en (middeldure) huur ontwikkeld waarin collectieve woonvormen mogelijk zijn. Op twee plekken is daarbij ruimte voor sociale woningbouw. Het Co-living Hotel trekt daarnaast een doelgroep aan, die interactie binnen het Zomerhofkwartier en de relatie met de wijk versterkt.

Een levendige en sociale verblijfsplek

Het plan onderscheidt zich door een rijke schakering van private, collectieve en openbare plekken. De mobiliteitshub, de huiskamer, de collectieve plekken in het opgetilde landschap en de gedeelde ruimten in de gebouwen zorgen voor informele verbindingen tussen de lagen LAB, LAND en STAD. De binnenwereld van ZOHO wordt autoluw en is ontworpen met veel maatschappelijke voorzieningen, woningentrees en lobby’s van de verschillende woongebouwen. Duidelijke en heldere rooilijnen zorgen voor een nieuw stuk stad dat wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen samen brengt in een autoluwe openbare ruimte. Deze rooilijnen en nieuwe openbare ruimte versterken de bestaande verbindingen met omliggende straten en creëert nieuwe verbindingen.

Details

Klimaatadaptatie in een sponsstad

Het op veen geïnspireerde daklandschap biedt vele mogelijkheden voor collectieven – om te tuinieren en voor landschapsonderhoud – en voor recreatieve voorzieningen – om er te spelen, te verblijven en te wandelen. Het daklandschap bergt een unieke klimaatadaptieve innovatie: een ‘spons’ met een ondergronds reservoir voor zware regenval en een irrigatiesysteem voor extreme droogte in de zomer. Dit landschap gaat de verbindende laag vormen in het Zomerhofkwartier. Dit landschap is middels een grote tribune, een publieke sporthal, een huiskamer, een mobiliteitshub en een aantal collectieve plekken verbonden met de makersstad (de LAB-laag).

Details

Programmatische mix

In Rotterdam komen de minder draagkrachtige bewoners en lokale (startende) ondernemers steeds minder aan bod. Het gevolg is dat de binnenstad meer een monocultuur wordt met te hoge woonkosten en een eenzijdig aanbod aan voorzieningen. In het Zomerhofkwartier hebben wij een unieke kans om met een gezonde programmamix een nieuwe volksbuurt te ontwikkelen die levendig en bruisend is en waarbij een veel bredere samenstelling van bewoners en gebruikers zich aangetrokken voelt tot de grote diversiteit aan functies en voorzieningen. Het bruisende en vernieuwende ondernemerschap zoals we dat nu al zien in ZOHO wordt omarmd en verwelkomt ook nieuwkomers in de buurt die de interactie in het Zomerhofkwartier versterken.

Details

Een open relatie tussen gebouw en omgeving

Gedeelde, semi-openbare ruimtes versterken een informele verticale verbinding tussen de lagen van gestapelde ambities. Op elk niveau wordt er geleefd, gewerkt en gespeeld.

Het leidde allemaal tot een speels bottom-up plan met gestapelde identiteiten en ambitie en tegelijkertijd een kavelgedreven flexibel en aanpasbaar stedenbouwkundig plan.

Meer weten over dit project?

Lieke vertelt je er graag over.