WINST! Nieuwe opdracht in Brielle. 

ECHO urban design en Kickstad zijn blij met een nieuwe en uitdagende opdracht voor de Gemeente Voorne aan Zee. Net ten zuiden van de historische vestingstad Brielle, tussen verschillende uitbreidingswijken, ligt het gebied ‘De Rickse Boomgaert’. Dit sociaal maatschappelijk centrum huisvest onder andere diverse (speciale) scholen, een multifunctioneel sportcentrum met bibliotheek, het streekarchief, woongebouwen en een KPN data-gebouw. Het gebied ligt er nu gefragmenteerd bij met veel ruimte voor autoverkeer en grote parkeervelden. Samenhang, ruimtelijke kwaliteit en slim dubbelgebruik ontbreekt.

Komende maanden zijn ECHO en Kickstad, samen met de gemeente, in gesprek met de diverse stakeholders, bewoners en omwonenden om de gebiedsagenda voor dit gebied vast te stellen en een ruimtelijk (landschappelijk) raamwerk te ontwerpen met bijhorende beeldkwaliteitsprincipes en ruimtelijke spelregels. Op deze manier ontstaat samenhang, kwaliteit, kansen voor dubbel ruimtegebruik en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het raamwerk wordt zo bedacht dat er nog verschillende ruimtelijke scenario’s mogelijk zijn

Wij zijn extra trots om aan deze opgave te werken, het onderstreept voor ons het belang van ruimte voor sociaal maatschappelijk programma, de toegankelijkheid daarvan en het belang van slim en dubbel ruimtegebruik. In zowel de gebouwen, als de buitenruimte!