ONTWIKKELKADER KRANENBURG VASTGESTELD! 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft ingestemd met het ontwikkelkader voor Kranenburg! In dit document staat de eerste koers over hoe Kranenburg er in de toekomst uit kan gaan zien. Dit document geeft onze visie en belangrijkste waarden voor de verdere ontwikkeling weer. Het is samengesteld met waardevolle input van inwoners, omwonenden en anderen die Kranenburg gaan gebruiken.

Het voormalig defensieterrein Kranenburg in Harderwijk met een oppervlakte van ca. 11 hectare biedt straks ruimte voor o.a. woningbouw en maatschappelijke en ondersteunende functies. Kranenburg heeft vanuit historisch oogpunt een zeer grote waarde en dat maakt ook dat het ontwikkeld wordt tot een unieke plek in Harderwijk. De militaire geschiedenis moet een zichtbare rol krijgen in het toekomstige Kranenburg waarbij we profiteren van bestaande monumenten zoals de oude officiersmess en het toegangshek rondom het terrein.

Met het ontwikkelkader geven we inzicht in wat we belangrijk vinden voor deze plek, welke kansen er liggen en hoe het eruit zou kunnen zien. Nu kunnen we verder met de volgende stap, de masterplanfase. In deze fase werken we de kaders uit naar een concreet plan.