Geselecteerd voor het verkavelings- en inrichtingsplan van Nobelhorst Fase 4 Zuid. 

In opdracht van de gemeente Almere mogen we werken aan het verkavelings- en inrichtingsplan.

Nobelhorst is een ontspannen woonwijk met een dorps karakter vlakbij Oosterwold, tussen de boskammen van het Almeerderhout. Samenleven staat centraal in deze opgave. De stevige ambitie op het gebied van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie grijpen we met beide handen aan om een leefomgeving te ontwerpen waar de natuur altijd dichtbij is: thuiskomen in het bos!

We zien hier de kans om een uitbreiding van de wijk te realiseren, die geënt is op het dorps opgroeien en samenleven in een sterke relatie met de natuur. Senior ontwerper Esmee Bais vertelt: “In een bosrijke omgeving koppelen we kleinschalige stedenbouwkundige typologieën aan elkaar: een erf, een dorpspleintje, een brink, wonen aan de bosrand of aan het water. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk dat een veilige en verrassende leefomgeving vormt voor mens en dier.” 

De locatie vraagt om een speciaal plan, met respect voor de natuur, dat duurzaam is in de toekomst, dat begint vanuit de landschappelijke kwaliteit: een plan met hoge ambitie. Landschapsarchitect Margot Overvoorde licht toe: “Wij willen het Beverbos verdubbelen! Met elke boom die geplant wordt, breidt het natuurareaal van het Almeerderhout zich uit.”

We bevinden ons momenteel in de visie fase, waarin de structuren, het programma en de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit worden gevormd. Hierdoor kan er in de toekomst gewoond worden in een Nobelhorst, waar je vanuit je voordeur het bos, de kreken en natuurlijke structuren ultiem kunt beleven.