Geselecteerd in Lausanne!

Goed nieuws. Het stedenbouwkundige perspectief van BETA architecture & the city en ECHO urban design zullen de basis vormen voor een nieuw gemengd stedelijk gebied rond de bestaande dans- en theaterschool 'La Manufacture' in Lausanne.

Vorig jaar werkten we aan ons plan ‘La Nouvelle Manufacture’ in drie wedstrijdfasen en verschillende presentaties, dialogen en bezoeken ter plaatse in Lausanne. De Zwitserse Spoorwegen (SBB/CFF), ontwikkelaar Regie Chamot & Cie, Haute Ecole La Manufacture en Ville de Lausanne hebben nu unaniem dit perspectief gekozen uit ons voorstel voor verdere ontwikkeling.

We werden meteen getriggerd door deze opdracht. Een lastige plek, ingesloten tussen treinsporen, pal naast het monumentale Gallische viaduct, gelegen in de rand rond het centrum van Lausanne. De locatie straalt de potentie uit om voort te bouwen op een experimentele en creatieve energie. Het gevoel van vrijheid in de stad.

Het hart van de locatie is de internationale dans- en theaterschool La Manufacture, die is gehuisvest in een oude diamantslijperij. Na onze sitebezoeken en gesprekken met de gebruikers, werd het duidelijk dat we La Manufacture in het hart van de ontwikkeling willen manifesteren. Zichtbaar, verbonden, beleefbaar en op een podium in de buitenruimte. De buitenruimte stimuleert en activeert beweging, dans, performance, experimenten en ontmoetingen.

De wens voor een ecologisch (compensatie)landschap ten oosten van het plangebied is een inspiratie en voedingsbodem om het hele gebied te zien en in te richten als ecodistrict. De landschappelijke kwaliteiten van de ecozone zetten zich voort aan de noord- en zuidzijde van de locatie. In het recent ontworpen Rue du Grand-Pré komen de bloemrijke en droge graslanden (des prés fleuris et sèches) aan de zuidzijde en het parkachtig struikgewas-landschap aan de noordzijde samen en vormen een samenhangend geheel waar het landschap en de stad een speelse ontmoeting hebben.

De stedenbouwkundige organisatie zet het kenmerk van de natuurlijk gegroeide fabriek voort. Hier wordt een overgang toegepast van een stedelijk gevoel naar de verbinding met de omliggende wijken. De zorgvuldig geplaatste volumes creëren een aaneenschakeling van openbare ruimte, plekken en pleinen voor verschillende doelgroepen, die zijn ontworpen vanuit de menselijke maat, beleving en verblijfskwaliteit.

De programmamix bestaat uit stedelijke programma’s met een sociaal en maatschappelijk karakter. Nieuwe betaalbare woningen voor jonge mensen en studenten, een buurthuiskamer, sporthal, co-working ruimtes, hotel, voedselmarkt en horeca. Versterking van de lokale (sociale) economie gaat hand in hand met een sterke relatie met de gedeelde openbare ruimte met voldoende ruimte voor langzaam verkeer. De buitenruimte is ontworpen als basis voor ruimten die studenten, inwoners, voorbijgangers, ondernemers en werkende stadsmensen collectief en individueel kunnen benutten op verschillende manieren.

Voor ECHO urban design betekent deze opdracht een nieuwe stap in onze internationale groei. Na de gewonnen projecten in Praag, Bern en Zürich zijn we nu heel trots op deze ontwikkeling in Lausanne.

Een van de verbindende factoren in deze projecten zijn oude en nieuwe lagen die elkaar op spectaculaire wijze ontmoeten. We gebruiken stedenbouw in deze projecten om de toekomst te bouwen op de echo’s van het verleden.

Dit najaar wordt een publiekstentoonstelling georganiseerd. U wordt op de hoogte gehouden van de locatie en data.